Közzététel

- 2016.01.05. -


- 2015.01.05. -


- 2012.09.14. -

Általános fogyasztói tájékoztató

1. A szolgáltató neve: Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.

2. A szolgáltató székhelyének címe: 3100 Salgótarján, Faiskola út 5.

3. A szolgáltatást végző társaság jogi formája: Korlátolt felelősségű társaság

4. A szolgáltató adószáma: 11206152-2-12

5. Felügyeleti hatóság:

Magyar Energia Hivatal
1081 Budapest, Köztársaság tér 7.
Postacím: 1444 Budapest, 247.
Telefonszám: 06/1/459-7777


Vízügyi hatósági jogkörben:
- első fokon:
Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
1072 Budapest, Nagydiófa út 10-12.
Postacím: 1447 Budapest Pf.: 541
Telefonszám: 06/ 1/ 478-4400


- másodfokon:
Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
1016 Budapest, Mészáros út 58/a
Postacím: 1539 Budapest, Pf.: 675
Telefonszám: 06/ 1/ 224-9100


Helyi vízgazdálkodási hatósági jogkör:
- első fokon:
A települési önkormányzat jegyzője

- másodfokon:
Nógrád Megyei Kormányhivatal
3100 Salgótarján, Zemlinszky út 9.
Postacím: 3101 Salgótarján, Pf.: 265
06/ 32/ 620-700


Fentieken túl panaszával fordulhat:
Nógrád Megyei Békéltető Testület
3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Tel: 32/520-860, Fax: 32/520-862
e-mail: nkik@nkik.hu


Nógrád Megyei Kormányhivatal
Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
3100 Salgótarján, Mérleg út 2.
Postacím: 3100 Salgótarján, Mérleg út 2.
Telefonszám: 06/ 32/ 511-116


6. Ügyfélszolgálati iroda: 3100 Salgótarján, Munkásotthon tér 1.

7. Elérhetőségek:

levelezési cím:3100 Salgótarján, Faiskola út 5.
telefon:diszpécserszolgálat:32/411-444
hibabejelentő zöld szám:80/810-011
ügyfélszolgálat:32/316-135
titkárság:32/316-468
telefax:32/316-296
e-mail:titkárság:titkarsag@salgoviz.hu
ügyfélszolgálat:ugyfel@salgoviz.hu

8. A szolgáltatás díja:

- közüzemi ivóvízszolgáltatás legmagasabb hatósági díja: 689,- Ft +ÁFA /m3
- közüzemi ivóvízszolgáltatás lakossági fogyasztói díja: 571,- Ft+ ÁFA/m3
- közüzemi csatorna-szolgáltatás legmagasabb hatósági díja: 873,- Ft +ÁFA /m3
- közüzemi csatorna-szolgáltatás lakossági fogyasztói díja: 500,- Ft+ ÁFA /m3

9. A szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok felsorolása:

- 38/1995. (IV.5.) Korm. rendelet A közműves ivóvízellátásról és közműves szennyvízelvezetésről
- 21/2002. (IV.25.) KöViM rendelet a víziközművek üzemeltetéséről
- 1995. évi LVII. törvény A vízgazdálkodásról
- 2008. évi XLVII. törvény A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
- 2011. évi CCIX. törvény A víziközmű-szolgáltatásról

10. A vállalkozás honlapjának elérhetősége: www.salgoviz.hu

- 2012.05.30. -

Vezető tisztségviselők díjazása- 2010.01.29. -

Vezető tisztségviselők díjazása

- 2009.09.14. -

Vezető tisztségviselők díjazása